Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Scania CV AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern)
Omsättning 125 125 000 More Arrow 152 419 000 Less Arrow 137 126 000
Finansiella kostnader 2 539 000 Less Arrow 1 812 000 More Arrow 2 149 000
Resultat efter finansnetto 7 827 000 More Arrow 16 476 000 Less Arrow 13 319 000
Balansomslutning 235 381 000 More Arrow 238 323 000 Less Arrow 200 950 000
Omsättningstillgångar 99 204 000 Less Arrow 97 397 000 Less Arrow 79 435 000
Kortfristiga skulder 86 963 000 More Arrow 91 569 000 Less Arrow 68 993 000
Justerat eget kapital 55 334 000 Less Arrow 54 669 000 Less Arrow 52 777 000
- aktiekapital 100 000 Equal arrow 100 000 Equal arrow 100 000
Antal anställda (medeltal) 47 016 More Arrow 47 489 Less Arrow 45 235

Nyckeltal

Bokslut 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern)
Soliditet 23,5% Less Arrow 22,9% More Arrow 26,3%
Omsättning per anställd 2 661 More Arrow 3 210 Less Arrow 3 031
Resultat i procent av omsättning 6,3% More Arrow 10,8% Less Arrow 9,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 4,4% More Arrow 7,7% Equal arrow 7,7%
Balanslikviditet 114,1% Less Arrow 106,4% More Arrow 115,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 14,1% More Arrow 30,1% Less Arrow 25,2%
Förändring omsättning -27 294 000 More Arrow 15 293 000 Less Arrow 10 301 000
Förändring omsättning % -18% More Arrow 11% Less Arrow 8%
Förändring ant. anställda -473 More Arrow 2 254 More Arrow 2 866
Förändring ant. anställda % -1% More Arrow 5% More Arrow 7%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.