Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Samhall AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/12 2020/12 2019/12
Omsättning 3 282 000 Less Arrow 3 119 000 Less Arrow 3 050 000
Finansiella kostnader 9 000 More Arrow 98 000 Less Arrow 2 000
Resultat efter finansnetto 464 000 Less Arrow 297 000 Less Arrow 77 000
EBITDA 391 000 Less Arrow 320 000 Less Arrow 53 000
Balansomslutning 4 914 000 Less Arrow 4 188 000 Less Arrow 3 794 000
Omsättningstillgångar 3 987 000 Less Arrow 3 575 000 Less Arrow 3 532 000
Kortfristiga skulder 2 837 000 Less Arrow 2 510 000 Less Arrow 2 412 000
Justerat eget kapital 1 994 600 Less Arrow 1 628 700 Less Arrow 1 346 000
- aktiekapital 500 000 Equal arrow 500 000 Equal arrow 500 000
Antal anställda (medeltal) 20 493 More Arrow 20 699 Less Arrow 20 654

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Soliditet 40,6% Less Arrow 38,9% Less Arrow 35,5%
Omsättning per anställd 160 Less Arrow 151 Less Arrow 148
Resultat i procent av omsättning 14,1% Less Arrow 9,5% Less Arrow 2,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 9,6% Less Arrow 9,4% Less Arrow 2,1%
Balanslikviditet 140,5% More Arrow 142,4% More Arrow 146,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 23,3% Less Arrow 18,2% Less Arrow 5,7%
Förändring omsättning 163 000 Less Arrow 69 000 Less Arrow -287 000
Förändring omsättning % 5% Less Arrow 2% Less Arrow -9%
Förändring ant. anställda -206 More Arrow 45 More Arrow 761
Förändring ant. anställda % -1% More Arrow 0% More Arrow 4%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.