Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Säfsen Resort AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/06 (koncern) 2020/06 (koncern) 2019/06 (koncern)
Omsättning 93 768 Less Arrow 71 169 More Arrow 79 659
Finansiella kostnader 771 Less Arrow 691 More Arrow 895
Resultat efter finansnetto 3 306 Less Arrow 2 128 More Arrow 5 265
EBITDA 5 307 Less Arrow 3 006 Less Arrow 1
Balansomslutning 100 443 Less Arrow 99 764 More Arrow 104 178
Omsättningstillgångar 19 054 Less Arrow 15 457 More Arrow 16 455
Kortfristiga skulder 17 423 More Arrow 23 157 More Arrow 29 292
Justerat eget kapital 55 138 Less Arrow 52 315 Less Arrow 52 016
- aktiekapital 1 000 Equal arrow 1 000 Equal arrow 1 000
Antal anställda (medeltal) 54 Less Arrow 50 Less Arrow 49

Nyckeltal

Bokslut 2021/06 (koncern) 2020/06 (koncern) 2019/06 (koncern)
Soliditet 54,9% Less Arrow 52,4% Less Arrow 49,9%
Omsättning per anställd 1 736 Less Arrow 1 423 More Arrow 1 626
Resultat i procent av omsättning 3,5% Less Arrow 3,0% More Arrow 6,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 4,1% Less Arrow 2,8% More Arrow 5,9%
Balanslikviditet 109,4% Less Arrow 66,7% Less Arrow 56,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 6,0% Less Arrow 4,1% More Arrow 10,1%
Förändring omsättning 22 599 Less Arrow -8 490 More Arrow -3 543
Förändring omsättning % 32% Less Arrow -11% More Arrow -4%
Förändring ant. anställda 4 Less Arrow 1 Equal arrow 1
Förändring ant. anställda % 8% Less Arrow 2% Equal arrow 2%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/06 (koncern) 2020/06 (koncern) 2019/06 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.