Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Safepartner i Osby AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 16 634 Less Arrow 15 469 Less Arrow 15 273
Finansiella kostnader 98 Less Arrow 65 Less Arrow 42
Resultat efter finansnetto -2 922 More Arrow -1 732 More Arrow 655
EBITDA -2 695 More Arrow -1 548 More Arrow 810
Balansomslutning 4 087 More Arrow 5 307 More Arrow 5 962
Omsättningstillgångar 3 900 More Arrow 5 004 More Arrow 5 628
Kortfristiga skulder 5 544 Less Arrow 3 567 More Arrow 3 820
Justerat eget kapital -1 457 More Arrow 1 465 More Arrow 1 682
- aktiekapital 100 Equal arrow 100 Equal arrow 100
Antal anställda (medeltal) 15 More Arrow 20 Less Arrow 13

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet -35,6% More Arrow 27,6% More Arrow 28,2%
Omsättning per anställd 1 109 Less Arrow 773 More Arrow 1 175
Resultat i procent av omsättning -17,6% More Arrow -11,2% More Arrow 4,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -69,1% More Arrow -31,4% More Arrow 11,7%
Balanslikviditet 70,3% More Arrow 140,3% More Arrow 147,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 200,5% Less Arrow -118,2% More Arrow 38,9%
Förändring omsättning 1 165 Less Arrow 196 More Arrow 4 374
Förändring omsättning % 8% Less Arrow 1% More Arrow 40%
Förändring ant. anställda -5 More Arrow 7 Less Arrow 0
Förändring ant. anställda % -25% More Arrow 54% Less Arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.