Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

SUEZ Recycling AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 2017/12 2016/12
Omsättning 2 544 500 Less Arrow 2 345 968 Less Arrow 2 306 115
Finansiella kostnader 3 289 More Arrow 9 609 Less Arrow 9 603
Resultat efter finansnetto 173 966 Less Arrow 154 463 More Arrow 773 922
EBITDA 318 901 Less Arrow 313 366 Less Arrow 307 592
Balansomslutning 1 660 963 Less Arrow 1 633 214 More Arrow 2 338 637
Omsättningstillgångar 977 902 Less Arrow 907 409 More Arrow 1 593 743
Kortfristiga skulder 503 006 Less Arrow 468 787 More Arrow 524 808
Justerat eget kapital 756 784 More Arrow 759 350 More Arrow 1 404 047
- aktiekapital 18 808 Equal arrow 18 808 Equal arrow 18 808
Antal anställda (medeltal) 1 175 Less Arrow 1 131 More Arrow 1 167

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 2017/12 2016/12
Soliditet 45,6% More Arrow 46,5% More Arrow 60,0%
Omsättning per anställd 2 166 Less Arrow 2 074 Less Arrow 1 976
Resultat i procent av omsättning 6,8% Less Arrow 6,6% More Arrow 33,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 10,7% Less Arrow 10,0% More Arrow 33,5%
Balanslikviditet 194,4% Less Arrow 193,6% More Arrow 303,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 23,0% Less Arrow 20,3% More Arrow 55,1%
Förändring omsättning 198 532 Less Arrow 39 853 More Arrow 109 451
Förändring omsättning % 8% Less Arrow 2% More Arrow 5%
Förändring ant. anställda 44 Less Arrow -36 More Arrow 24
Förändring ant. anställda % 4% Less Arrow -3% More Arrow 2%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 2017/12 2016/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.