Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

SSAB AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 74 941 000 Less Arrow 66 059 000 Less Arrow 55 354 000
Finansiella kostnader 890 000 More Arrow 1 297 000 Less Arrow 969 000
Resultat efter finansnetto 4 403 000 Less Arrow 0 More Arrow 324 000
Balansomslutning 92 487 000 Less Arrow 87 476 000 More Arrow 90 913 000
Omsättningstillgångar 35 285 000 Less Arrow 32 522 000 Less Arrow 30 444 000
Kortfristiga skulder 21 306 000 Less Arrow 16 318 000 More Arrow 16 849 000
Justerat eget kapital 59 437 000 Less Arrow 53 231 000 Less Arrow 52 891 000
- aktiekapital 9 062 000 Equal arrow 9 062 000 Less Arrow 4 833 000
Antal anställda (medeltal) 16 133 More Arrow 16 158 More Arrow 16 381

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet 64,3% Less Arrow 60,9% Less Arrow 58,2%
Omsättning per anställd 4 645 Less Arrow 4 088 Less Arrow 3 379
Resultat i procent av omsättning 5,9% Less Arrow 0% More Arrow 0,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 5,7% Less Arrow 1,5% Less Arrow 1,4%
Balanslikviditet 165,6% More Arrow 199,3% Less Arrow 180,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 7,4% Less Arrow 0% More Arrow 0,6%
Förändring omsättning 8 882 000 More Arrow 10 705 000 Less Arrow -1 510 000
Förändring omsättning % 13% More Arrow 19% Less Arrow -3%
Förändring ant. anställda -25 Less Arrow -223 Less Arrow -1 134
Förändring ant. anställda % 0% Less Arrow -1% Less Arrow -6%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.