Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

SKF, AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Omsättning 81 732 000 Less Arrow 74 852 000 More Arrow 86 013 000
Finansiella kostnader 780 000 More Arrow 841 000 More Arrow 1 219 000
Resultat efter finansnetto 10 063 000 Less Arrow 6 300 000 More Arrow 8 469 000
EBITDA 14 063 000
Balansomslutning 99 628 000 Less Arrow 90 557 000 More Arrow 94 108 000
Omsättningstillgångar 53 789 000 Less Arrow 46 898 000 More Arrow 47 844 000
Kortfristiga skulder 23 420 000 Less Arrow 20 235 000 More Arrow 23 140 000
Justerat eget kapital 43 645 000 Less Arrow 34 309 000 More Arrow 35 512 000
- aktiekapital 1 138 000 Equal arrow 1 138 000 Equal arrow 1 138 000
Antal anställda (medeltal) 40 861 Less Arrow 38 385 More Arrow 41 559

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Soliditet 43,8% Less Arrow 37,9% Less Arrow 37,7%
Omsättning per anställd 2 000 Less Arrow 1 950 More Arrow 2 070
Resultat i procent av omsättning 12,3% Less Arrow 8,4% More Arrow 9,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 10,9% Less Arrow 7,9% More Arrow 10,3%
Balanslikviditet 229,7% More Arrow 231,8% Less Arrow 206,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 23,1% Less Arrow 18,4% More Arrow 23,8%
Förändring omsättning 6 880 000 Less Arrow -11 161 000 More Arrow 300 000
Förändring omsättning % 9% Less Arrow -13% More Arrow 0%
Förändring ant. anställda 2 476 Less Arrow -3 174 More Arrow -1 006
Förändring ant. anställda % 6% Less Arrow -8% More Arrow -2%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.