Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

SKF, AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Omsättning 96 933 000 Less Arrow 81 732 000 Less Arrow 74 852 000
Finansiella kostnader 1 359 000 Less Arrow 780 000 More Arrow 841 000
Resultat efter finansnetto 7 293 000 More Arrow 10 063 000 Less Arrow 6 300 000
EBITDA 11 461 000 More Arrow 14 063 000
Balansomslutning 110 923 000 Less Arrow 99 628 000 Less Arrow 90 557 000
Omsättningstillgångar 59 795 000 Less Arrow 53 789 000 Less Arrow 46 898 000
Kortfristiga skulder 23 201 000 More Arrow 23 420 000 Less Arrow 20 235 000
Justerat eget kapital 51 927 000 Less Arrow 43 645 000 Less Arrow 34 309 000
- aktiekapital 47 072 000 Less Arrow 1 138 000 Equal arrow 1 138 000
Antal anställda (medeltal) 40 773 More Arrow 40 861 Less Arrow 38 385

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Soliditet 46,8% Less Arrow 43,8% Less Arrow 37,9%
Omsättning per anställd 2 377 Less Arrow 2 000 Less Arrow 1 950
Resultat i procent av omsättning 7,5% More Arrow 12,3% Less Arrow 8,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 7,8% More Arrow 10,9% Less Arrow 7,9%
Balanslikviditet 257,7% Less Arrow 229,7% More Arrow 231,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 14,0% More Arrow 23,1% Less Arrow 18,4%
Förändring omsättning 15 201 000 Less Arrow 6 880 000 Less Arrow -11 161 000
Förändring omsättning % 19% Less Arrow 9% Less Arrow -13%
Förändring ant. anställda -88 More Arrow 2 476 Less Arrow -3 174
Förändring ant. anställda % 0% More Arrow 6% Less Arrow -8%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.