Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

SC Natursten AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 4 916 Less Arrow 3 183 Less Arrow 2 559
Finansiella kostnader 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Resultat efter finansnetto 376 Less Arrow -78 More Arrow -75
EBITDA 386 Less Arrow -72 More Arrow -71
Balansomslutning 1 241 Less Arrow 841 More Arrow 1 165
Omsättningstillgångar 1 129 Less Arrow 819 More Arrow 1 137
Kortfristiga skulder 393 Less Arrow 338 More Arrow 581
Justerat eget kapital 848 Less Arrow 503 More Arrow 584
- aktiekapital 50 Equal arrow 50 Equal arrow 50
Antal anställda (medeltal) 1 Equal arrow 1 Equal arrow 1

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 68,3% Less Arrow 59,8% Less Arrow 50,1%
Omsättning per anställd 4 916 Less Arrow 3 183 Less Arrow 2 559
Resultat i procent av omsättning 7,6% Less Arrow -2,5% Less Arrow -2,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 30,3% Less Arrow -9,3% More Arrow -6,4%
Balanslikviditet 287,3% Less Arrow 242,3% Less Arrow 195,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 44,3% Less Arrow -15,5% More Arrow -12,8%
Förändring omsättning 1 733 Less Arrow 624 Less Arrow 409
Förändring omsättning % 54% Less Arrow 24% Less Arrow 19%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.