Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Ria Financial Services Sweden AB

RANKNING

Samtliga företag på sajten presenteras med information om vilken placering de har totalt sett och även i sin bransch. Denna rankning återfinns både på nationell och nordisk nivå och visas för en rad olika nyckeltal som t.ex. omsättning, antal anställda och resultat. Dotterbolag inkluderas i denna rankning.

Geografisk rankning

Sverige Placering
Norden Placering
- Antal anställda 7 827
- Antal anställda 11 601

Branschrankning

Bransch: 64 Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet

Sverige Placering
Norden Placering
- Antal anställda 738
- Antal anställda 795
- Balansomslutning 1 731
- Balansomslutning 2 062
- Omsättning 1 167
- Omsättning 1 213
- Soliditet 3 863
- Soliditet 4 564

Bransch: 61 Telekommunikation

Sverige Placering
Norden Placering
- Antal anställda 37
- Antal anställda 54
- Balansomslutning 113
- Balansomslutning 158
- Omsättning 78
- Omsättning 104
- Soliditet 269
- Soliditet 346