Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Redmark, Godkendt Revisionspartnerselskab

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 305 904 Less Arrow 247 060 Less Arrow 246 010
Resultat efter finansnetto 6 665 Less Arrow 6 572 More Arrow 9 481
Balansomslutning 163 955 Less Arrow 133 747 More Arrow 137 175
Omsättningstillgångar 79 511 Less Arrow 64 474 Less Arrow 63 104
Kortfristiga skulder 112 917 Less Arrow 73 031 Less Arrow 66 191
Justerat eget kapital 45 146 More Arrow 52 898 More Arrow 60 949
- aktiekapital 2 739 Less Arrow 1 698 Less Arrow 1 666
Antal anställda (medeltal) 150 Equal arrow 150 Equal arrow 150

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 27,5% More Arrow 39,6% More Arrow 44,4%
Omsättning per anställd 2 039 Less Arrow 1 647 Less Arrow 1 640
Resultat i procent av omsättning 2,2% More Arrow 2,7% More Arrow 3,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 70,4% More Arrow 88,3% More Arrow 95,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 14,8% Less Arrow 12,4% More Arrow 15,6%
Förändring omsättning 37 068 Less Arrow -3 697 More Arrow 14 040
Förändring omsättning % 14% Less Arrow -1% More Arrow 6%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.