Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Ralux AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 583 Less Arrow 480 More Arrow 517
Finansiella kostnader 4 Less Arrow 2 Less Arrow 1
Resultat efter finansnetto 107 Less Arrow 48 More Arrow 62
EBITDA 139 Less Arrow 57 More Arrow 66
Balansomslutning 425 Less Arrow 337 Less Arrow 254
Omsättningstillgångar 174 Less Arrow 140 More Arrow 246
Kortfristiga skulder 129 Less Arrow 44 More Arrow 96
Justerat eget kapital 238 Less Arrow 146 More Arrow 158
- aktiekapital 50 Equal arrow 50 Equal arrow 50
Antal anställda (medeltal) 1 Equal arrow 1 Equal arrow 1

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 56,0% Less Arrow 43,3% More Arrow 62,2%
Omsättning per anställd 583 Less Arrow 480 More Arrow 517
Resultat i procent av omsättning 18,4% Less Arrow 10,0% More Arrow 12,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 26,1% Less Arrow 14,8% More Arrow 24,8%
Balanslikviditet 134,9% More Arrow 318,2% Less Arrow 256,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 45,0% Less Arrow 32,9% More Arrow 39,2%
Förändring omsättning 103 Less Arrow -37 More Arrow 85
Förändring omsättning % 21% Less Arrow -7% More Arrow 20%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.