Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Ralux AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2020/12 2019/12 2018/12
Omsättning 517 Less Arrow 432 More Arrow 683
Finansiella kostnader 1 Less Arrow 0 Equal arrow 0
Resultat efter finansnetto 62 Less Arrow 11 More Arrow 85
EBITDA 66 Less Arrow 20 More Arrow 90
Balansomslutning 254 Less Arrow 181 More Arrow 391
Omsättningstillgångar 246 Less Arrow 153 More Arrow 369
Kortfristiga skulder 96 Less Arrow 71 More Arrow 215
Justerat eget kapital 158 Less Arrow 109 More Arrow 175
- aktiekapital 50 Equal arrow 50 Equal arrow 50
Antal anställda (medeltal) 1 Equal arrow 1 Equal arrow 1

Nyckeltal

Bokslut 2020/12 2019/12 2018/12
Soliditet 62,2% Less Arrow 60,2% Less Arrow 44,8%
Omsättning per anställd 517 Less Arrow 432 More Arrow 683
Resultat i procent av omsättning 12,0% Less Arrow 2,5% More Arrow 12,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 24,8% Less Arrow 6,1% More Arrow 21,7%
Balanslikviditet 256,2% Less Arrow 215,5% Less Arrow 171,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 39,2% Less Arrow 10,1% More Arrow 48,6%
Förändring omsättning 85 Less Arrow -251 More Arrow 457
Förändring omsättning % 20% Less Arrow -37% More Arrow 202%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2020/12 2019/12 2018/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.