Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Radio 45 AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 953 Less Arrow 815 Less Arrow 701
Finansiella kostnader 3 Equal arrow 3 Less Arrow 2
Resultat efter finansnetto 41 Less Arrow -83 More Arrow 87
EBITDA 60 Less Arrow -62 More Arrow 107
Balansomslutning 460 Less Arrow 411 More Arrow 489
Omsättningstillgångar 405 Less Arrow 338 More Arrow 398
Kortfristiga skulder 151 Less Arrow 134 Less Arrow 127
Justerat eget kapital 309 Less Arrow 277 More Arrow 343
- aktiekapital 50 Equal arrow 50 Equal arrow 50
Antal anställda (medeltal) 1 Equal arrow 1 Equal arrow 1

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 67,2% More Arrow 67,4% More Arrow 70,1%
Omsättning per anställd 953 Less Arrow 815 Less Arrow 701
Resultat i procent av omsättning 4,3% Less Arrow -10,2% More Arrow 12,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 9,6% Less Arrow -19,5% More Arrow 18,2%
Balanslikviditet 268,2% Less Arrow 252,2% More Arrow 313,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 13,3% Less Arrow -30,0% More Arrow 25,4%
Förändring omsättning 138 Less Arrow 114 Less Arrow 108
Förändring omsättning % 17% Less Arrow 16% More Arrow 18%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.