Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Rabbalshede Kraft AB

RANKNING

Samtliga företag på sajten presenteras med information om vilken placering de har totalt sett och även i sin bransch. Denna rankning återfinns både på nationell och nordisk nivå och visas för en rad olika nyckeltal som t.ex. omsättning, antal anställda och resultat. Dotterbolag inkluderas i denna rankning.

Geografisk rankning

Sverige Placering
Norden Placering
- Antal anställda 12 545
- Antal anställda 13 672

Branschrankning

Bransch: 35 Försörjning av el, gas, värme och kyla

Sverige Placering
Norden Placering
- Antal anställda 164
- Antal anställda 165
- Balansomslutning 45
- Balansomslutning 45
- Omsättning 186
- Omsättning 188
- Soliditet 109
- Soliditet 109

Bransch: 33 Reparation och installation av maskiner och apparater

Sverige Placering
Norden Placering
- Antal anställda 210
- Antal anställda 225
- Balansomslutning 8
- Balansomslutning 8
- Omsättning 88
- Omsättning 89
- Soliditet 685
- Soliditet 691