Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Pulsen AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/04 (koncern) 2018/04 (koncern) 2017/04 (koncern)
Omsättning 3 451 312 Less Arrow 3 079 163 Less Arrow 2 718 006
Finansiella kostnader 14 850 Less Arrow 8 658 Less Arrow 4 963
Resultat efter finansnetto -71 050 More Arrow 47 537 More Arrow 82 823
EBITDA -24 927 More Arrow 52 554 More Arrow 63 564
Balansomslutning 1 782 846 Less Arrow 1 614 959 Less Arrow 1 283 984
Omsättningstillgångar 799 894 Less Arrow 690 593 Less Arrow 656 903
Kortfristiga skulder 907 220 Less Arrow 696 499 Less Arrow 575 037
Justerat eget kapital 448 898 More Arrow 525 824 Less Arrow 525 436
- aktiekapital 6 000 Equal arrow 6 000 Equal arrow 6 000
Antal anställda (medeltal) 1 403 Less Arrow 1 279 Less Arrow 1 048

Nyckeltal

Bokslut 2019/04 (koncern) 2018/04 (koncern) 2017/04 (koncern)
Soliditet 25,2% More Arrow 32,6% More Arrow 40,9%
Omsättning per anställd 2 460 Less Arrow 2 407 More Arrow 2 594
Resultat i procent av omsättning -2,1% More Arrow 1,5% More Arrow 3,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -3,2% More Arrow 3,5% More Arrow 6,8%
Balanslikviditet 88,2% More Arrow 99,2% More Arrow 114,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -15,8% More Arrow 9,0% More Arrow 15,8%
Förändring omsättning 372 149 Less Arrow 361 157 More Arrow 443 219
Förändring omsättning % 12% More Arrow 13% More Arrow 19%
Förändring ant. anställda 124 More Arrow 231 More Arrow 261
Förändring ant. anställda % 10% More Arrow 22% More Arrow 33%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/04 (koncern) 2018/04 (koncern) 2017/04 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.