Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

ProfilGruppen AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Omsättning 2 696 600 Less Arrow 2 119 600 Less Arrow 1 414 400
Finansiella kostnader 28 300 Less Arrow 13 000 Less Arrow 10 900
Resultat efter finansnetto 123 100 More Arrow 165 700 Less Arrow 31 300
EBITDA 212 000 Less Arrow 178 600 Less Arrow 89 400
Balansomslutning 1 474 600 Less Arrow 1 450 500 Less Arrow 1 150 400
Omsättningstillgångar 830 800 Less Arrow 824 500 Less Arrow 534 800
Kortfristiga skulder 720 200 Less Arrow 689 700 Less Arrow 471 200
Justerat eget kapital 535 300 More Arrow 538 900 Less Arrow 421 700
- aktiekapital 37 000 Equal arrow 37 000 Equal arrow 37 000
Antal anställda (medeltal) 555 Less Arrow 542 Less Arrow 461

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Soliditet 36,3% More Arrow 37,2% Less Arrow 36,7%
Omsättning per anställd 4 859 Less Arrow 3 911 Less Arrow 3 068
Resultat i procent av omsättning 4,6% More Arrow 7,8% Less Arrow 2,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 10,3% More Arrow 12,3% Less Arrow 3,7%
Balanslikviditet 115,4% More Arrow 119,5% Less Arrow 113,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 23,0% More Arrow 30,7% Less Arrow 7,4%
Förändring omsättning 577 000 More Arrow 705 200 Less Arrow -207 700
Förändring omsättning % 27% More Arrow 50% Less Arrow -13%
Förändring ant. anställda 13 More Arrow 81 Less Arrow -5
Förändring ant. anställda % 2% More Arrow 18% Less Arrow -1%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.