Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Play Production Yada Yada AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2023/06 2022/06 2021/06
Omsättning 1 255 More Arrow 1 271
Finansiella kostnader 47 Equal arrow 47
Resultat efter finansnetto 35 More Arrow 217
EBITDA 110 More Arrow 299
Balansomslutning 3 082 Less Arrow 3 000
Omsättningstillgångar 749 More Arrow 864
Kortfristiga skulder 543 Less Arrow 375
Justerat eget kapital 614 More Arrow 686
- aktiekapital 100 Equal arrow 100
Antal anställda (medeltal) 1 Equal arrow 1 Equal arrow 1

Nyckeltal

Bokslut 2023/06 2022/06 2021/06
Soliditet 19,9% More Arrow 22,9%
Omsättning per anställd 1 255 More Arrow 1 271
Resultat i procent av omsättning 2,8% More Arrow 17,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 2,7% More Arrow 8,8%
Balanslikviditet 137,9% More Arrow 230,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 5,7% More Arrow 31,6%
Förändring omsättning -16 More Arrow -3
Förändring omsättning % 4% Less Arrow -1% More Arrow 0%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2023/06 2022/06 2021/06
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.