Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Pågengruppen AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 3 318 884 Less Arrow 3 048 704 Less Arrow 2 043 011
Finansiella kostnader 9 569 Less Arrow 782 More Arrow 3 093
Resultat efter finansnetto 106 813 Less Arrow 96 570 Less Arrow 11 747
EBITDA 306 639 Less Arrow 284 336 Less Arrow 121 432
Balansomslutning 2 083 509 Less Arrow 1 926 675 Less Arrow 1 779 615
Omsättningstillgångar 519 088 More Arrow 539 385 More Arrow 581 892
Kortfristiga skulder 684 878 Less Arrow 600 046 Less Arrow 552 596
Justerat eget kapital 1 164 440 Less Arrow 1 095 915 Less Arrow 1 029 129
- aktiekapital 60 000 Equal arrow 60 000 Equal arrow 60 000
Antal anställda (medeltal) 1 447 More Arrow 1 483 More Arrow 1 501

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet 55,9% More Arrow 56,9% More Arrow 57,8%
Omsättning per anställd 2 294 Less Arrow 2 056 Less Arrow 1 361
Resultat i procent av omsättning 3,2% Equal arrow 3,2% Less Arrow 0,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 5,6% Less Arrow 5,1% Less Arrow 0,8%
Balanslikviditet 75,8% More Arrow 89,9% More Arrow 105,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 9,2% Less Arrow 8,8% Less Arrow 1,1%
Förändring omsättning 270 180 More Arrow 1 005 693 Less Arrow -774 266
Förändring omsättning % 9% More Arrow 49% Less Arrow -27%
Förändring ant. anställda -36 More Arrow -18 More Arrow 88
Förändring ant. anställda % -2% More Arrow -1% More Arrow 6%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.