Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Öteron AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2020/12 2019/12 2018/12
Omsättning 869 Less Arrow 694 Less Arrow 680
Finansiella kostnader 4 Less Arrow 1 More Arrow 4
Resultat efter finansnetto -212 More Arrow -165 Less Arrow -196
EBITDA -206 More Arrow -163 Less Arrow -191
Balansomslutning 839 Less Arrow 595 More Arrow 639
Omsättningstillgångar 839 Less Arrow 593 More Arrow 637
Kortfristiga skulder 739 Less Arrow 494 More Arrow 531
Justerat eget kapital 100 More Arrow 101 More Arrow 108
- aktiekapital 100 Equal arrow 100 Equal arrow 100
Antal anställda (medeltal) 2 Equal arrow 2 Equal arrow 2

Nyckeltal

Bokslut 2020/12 2019/12 2018/12
Soliditet 11,9% More Arrow 17,0% Less Arrow 16,9%
Omsättning per anställd 434 Less Arrow 347 Less Arrow 340
Resultat i procent av omsättning -24,4% More Arrow -23,8% Less Arrow -28,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -24,8% Less Arrow -27,6% Less Arrow -30,0%
Balanslikviditet 113,5% More Arrow 120,0% Equal arrow 120,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -212,0% More Arrow -163,4% Less Arrow -181,5%
Förändring omsättning 175 Less Arrow 14 Less Arrow -118
Förändring omsättning % 25% Less Arrow 2% Less Arrow -15%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2020/12 2019/12 2018/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.