Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

One Nordic Holding AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Omsättning 2 892 839 Less Arrow 2 426 790 Less Arrow 2 306 916
Finansiella kostnader 139 More Arrow 170 More Arrow 9 452
Resultat efter finansnetto 119 518 Less Arrow 107 021 Less Arrow -18 978
EBITDA 140 692 More Arrow 141 070
Balansomslutning 1 288 453 Less Arrow 1 040 728 Less Arrow 886 107
Omsättningstillgångar 1 186 045 Less Arrow 921 174 Less Arrow 764 326
Kortfristiga skulder 792 951 Less Arrow 642 445 Less Arrow 590 170
Justerat eget kapital 451 079 Less Arrow 356 671 Less Arrow 264 939
- aktiekapital 34 317 Equal arrow 34 317 Equal arrow 34 317
Antal anställda (medeltal) 1 230 Less Arrow 1 099 More Arrow 1 127

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Soliditet 35,0% Less Arrow 34,3% Less Arrow 29,9%
Omsättning per anställd 2 352 Less Arrow 2 208 Less Arrow 2 047
Resultat i procent av omsättning 4,1% More Arrow 4,4% Less Arrow -0,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 9,3% More Arrow 10,3% Less Arrow -1,1%
Balanslikviditet 149,6% Less Arrow 143,4% Less Arrow 129,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 26,5% More Arrow 30,0% Less Arrow -7,2%
Förändring omsättning 466 049 Less Arrow 119 874 More Arrow 216 897
Förändring omsättning % 19% Less Arrow 5% More Arrow 10%
Förändring ant. anställda 131 Less Arrow -28 More Arrow 194
Förändring ant. anställda % 12% Less Arrow -2% More Arrow 21%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.