Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

One Nordic Holding AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Omsättning 2 426 790 Less Arrow 2 306 916 Less Arrow 2 090 019
Finansiella kostnader 170 More Arrow 9 452 More Arrow 14 948
Resultat efter finansnetto 107 021 Less Arrow -18 978 Less Arrow -22 236
EBITDA 141 070
Balansomslutning 1 040 728 Less Arrow 886 107 More Arrow 926 835
Omsättningstillgångar 921 174 Less Arrow 764 326 Less Arrow 740 231
Kortfristiga skulder 642 445 Less Arrow 590 170 More Arrow 970 672
Justerat eget kapital 356 671 Less Arrow 264 939 Less Arrow -72 133
- aktiekapital 34 317 Equal arrow 34 317 Equal arrow 34 317
Antal anställda (medeltal) 1 099 More Arrow 1 127 Less Arrow 933

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Soliditet 34,3% Less Arrow 29,9% Less Arrow -7,8%
Omsättning per anställd 2 208 Less Arrow 2 047 More Arrow 2 240
Resultat i procent av omsättning 4,4% Less Arrow -0,8% Less Arrow -1,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 10,3% Less Arrow -1,1% More Arrow -0,8%
Balanslikviditet 143,4% Less Arrow 129,5% Less Arrow 76,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 30,0% Less Arrow -7,2% More Arrow 30,8%
Förändring omsättning 119 874 More Arrow 216 897 Less Arrow 205 853
Förändring omsättning % 5% More Arrow 10% More Arrow 11%
Förändring ant. anställda -28 More Arrow 194 Less Arrow 69
Förändring ant. anställda % -2% More Arrow 21% Less Arrow 8%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.