Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Ola Serneke AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Omsättning 1 334 More Arrow 8 744 685 Less Arrow 6 877 991
Finansiella kostnader 6 307 More Arrow 44 222 More Arrow 102 450
Resultat efter finansnetto -205 019 More Arrow 257 860 Less Arrow -501 604
EBITDA -197 734 More Arrow 319 750 Less Arrow -274 770
Balansomslutning 0 More Arrow 6 943 370 Less Arrow 6 026 739
Omsättningstillgångar 13 367 More Arrow 4 191 269 Less Arrow 3 838 808
Kortfristiga skulder 67 242 More Arrow 3 836 765 Less Arrow 3 117 645
Justerat eget kapital 59 621 More Arrow 406 397 Less Arrow 351 446
- aktiekapital 100 Equal arrow 100 Equal arrow 100
Antal anställda (medeltal) 2 More Arrow 1 175 More Arrow 1 186

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Soliditet 5,9% Less Arrow 5,8%
Omsättning per anställd 667 More Arrow 7 442 Less Arrow 5 799
Resultat i procent av omsättning -15368,7% More Arrow 2,9% Less Arrow -7,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 4,4% Less Arrow -6,6%
Balanslikviditet 19,9% More Arrow 109,2% More Arrow 123,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -343,9% More Arrow 63,5% Less Arrow -142,7%
Förändring omsättning -8 743 351 More Arrow 1 866 694 Less Arrow 147 219
Förändring omsättning % -100% More Arrow 27% Less Arrow 2%
Förändring ant. anställda -1 173 More Arrow -11 More Arrow 14
Förändring ant. anställda % -100% More Arrow -1% More Arrow 1%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.