Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Nobina AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/02 (koncern) 2020/02 (koncern) 2019/02 (koncern)
Omsättning 10 787 000 Less Arrow 10 645 000 Less Arrow 9 734 000
Finansiella kostnader 174 000 More Arrow 198 000 Less Arrow 138 000
Resultat efter finansnetto 534 000 Less Arrow 399 000 Less Arrow 395 000
EBITDA 1 949 000 Less Arrow 1 764 000 Less Arrow 1 258 000
Balansomslutning 10 576 000 Less Arrow 9 387 000 Less Arrow 9 053 000
Omsättningstillgångar 2 414 000 Less Arrow 1 483 000 More Arrow 2 341 000
Kortfristiga skulder 3 325 000 Less Arrow 2 745 000 More Arrow 2 977 000
Justerat eget kapital 1 795 000 Less Arrow 1 380 000 More Arrow 1 454 000
- aktiekapital 318 000 Equal arrow 318 000 Equal arrow 318 000
Antal anställda (medeltal) 10 711 More Arrow 11 676 Less Arrow 11 581

Nyckeltal

Bokslut 2021/02 (koncern) 2020/02 (koncern) 2019/02 (koncern)
Soliditet 17,0% Less Arrow 14,7% More Arrow 16,1%
Omsättning per anställd 1 007 Less Arrow 912 Less Arrow 841
Resultat i procent av omsättning 5,0% Less Arrow 3,7% More Arrow 4,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 6,7% Less Arrow 6,4% Less Arrow 5,9%
Balanslikviditet 72,6% Less Arrow 54,0% More Arrow 78,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 29,7% Less Arrow 28,9% Less Arrow 27,2%
Förändring omsättning 142 000 More Arrow 911 000 Less Arrow 640 000
Förändring omsättning % 1% More Arrow 9% Less Arrow 7%
Förändring ant. anställda -965 More Arrow 95 More Arrow 534
Förändring ant. anställda % -8% More Arrow 1% More Arrow 5%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/02 (koncern) 2020/02 (koncern) 2019/02 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.