Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 EUR)

RESULTAT (x1000 EUR)

ANSTÄLLDA

Nalka Invest AB

Bokslutsinformation (x1000 EUR)

Bokslutsinformation 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Omsättning 1 766 506 Less Arrow 1 397 040 Less Arrow 970 274
Finansiella kostnader 24 437 More Arrow 25 105 More Arrow 26 460
Resultat efter finansnetto 4 317 Less Arrow -14 794 Less Arrow -36 155
EBITDA 139 644 Less Arrow 102 719 Less Arrow 43 888
Balansomslutning 1 672 062 Less Arrow 1 253 076 Less Arrow 996 162
Omsättningstillgångar 721 291 Less Arrow 509 297 Less Arrow 346 446
Kortfristiga skulder 492 742 Less Arrow 406 113 Less Arrow 297 694
Justerat eget kapital 141 549 More Arrow 151 748 More Arrow 176 254
- aktiekapital 5 867 More Arrow 5 978 Less Arrow 5 751
Antal anställda (medeltal) 5 514 Less Arrow 3 476 Less Arrow 2 904

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Soliditet 8,5% More Arrow 12,1% More Arrow 17,7%
Omsättning per anställd 320 More Arrow 402 Less Arrow 334
Resultat i procent av omsättning 0,2% Less Arrow -1,1% Less Arrow -3,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 1,7% Less Arrow 0,8% Less Arrow -1,0%
Balanslikviditet 146,4% Less Arrow 125,4% Less Arrow 116,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 3,0% Less Arrow -9,7% Less Arrow -20,5%
Förändring omsättning 395 339 Less Arrow 388 477 Less Arrow 248 374
Förändring omsättning % 29% More Arrow 39% Less Arrow 34%
Förändring ant. anställda 2 038 Less Arrow 572 Less Arrow 41
Förändring ant. anställda % 59% Less Arrow 20% Less Arrow 1%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.