Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 EUR)

RESULTAT (x1000 EUR)

ANSTÄLLDA

Nalka Invest AB

Bokslutsinformation (x1000 EUR)

Bokslutsinformation 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Omsättning 2 139 599 Less Arrow 1 766 506 Less Arrow 1 397 040
Finansiella kostnader 50 649 Less Arrow 24 437 More Arrow 25 105
Resultat efter finansnetto 5 708 Less Arrow 4 317 Less Arrow -14 794
EBITDA 193 254 Less Arrow 139 644 Less Arrow 102 719
Balansomslutning 1 980 164 Less Arrow 1 672 062 Less Arrow 1 253 076
Omsättningstillgångar 795 723 Less Arrow 721 291 Less Arrow 509 297
Kortfristiga skulder 572 817 Less Arrow 492 742 Less Arrow 406 113
Justerat eget kapital 80 669 More Arrow 141 549 More Arrow 151 748
- aktiekapital 5 392 More Arrow 5 867 More Arrow 5 978
Antal anställda (medeltal) 6 737 Less Arrow 5 514 Less Arrow 3 476

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Soliditet 4,1% More Arrow 8,5% More Arrow 12,1%
Omsättning per anställd 318 More Arrow 320 More Arrow 402
Resultat i procent av omsättning 0,3% Less Arrow 0,2% Less Arrow -1,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 2,8% Less Arrow 1,7% Less Arrow 0,8%
Balanslikviditet 138,9% More Arrow 146,4% Less Arrow 125,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 7,1% Less Arrow 3,0% Less Arrow -9,7%
Förändring omsättning 516 181 Less Arrow 395 339 Less Arrow 388 477
Förändring omsättning % 32% Less Arrow 29% More Arrow 39%
Förändring ant. anställda 1 223 More Arrow 2 038 Less Arrow 572
Förändring ant. anställda % 22% More Arrow 59% Less Arrow 20%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.