Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 NOK)

RESULTAT (x1000 NOK)

ANSTÄLLDA

NRJ Sweden AB

Bokslutsinformation (x1000 NOK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 83 129 More Arrow 86 317 More Arrow 94 651
Finansiella kostnader 2 514 Less Arrow 2 279 More Arrow 2 336
Resultat efter finansnetto 7 921 More Arrow 10 557 More Arrow 12 784
EBITDA 48 857 More Arrow 52 481 More Arrow 55 795
Balansomslutning 196 922 More Arrow 233 462 More Arrow 284 058
Omsättningstillgångar 51 392 Less Arrow 44 631 Less Arrow 40 941
Kortfristiga skulder 80 316 More Arrow 90 054 More Arrow 98 751
Justerat eget kapital 116 605 Less Arrow 111 626 Less Arrow 106 338
- aktiekapital 946 More Arrow 975 More Arrow 1 048
Antal anställda (medeltal) 1 Equal arrow 1 Equal arrow 1

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 59,2% Less Arrow 47,8% Less Arrow 37,4%
Omsättning per anställd 83 129 More Arrow 86 317 More Arrow 94 651
Resultat i procent av omsättning 9,5% More Arrow 12,2% More Arrow 13,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 5,3% More Arrow 5,5% Less Arrow 5,3%
Balanslikviditet 64,0% Less Arrow 49,6% Less Arrow 41,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 6,8% More Arrow 9,5% More Arrow 12,0%
Förändring omsättning -594 Less Arrow -1 794 More Arrow 1 059
Förändring omsättning % -1% Less Arrow -2% More Arrow 1%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Less Arrow -1
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Less Arrow -50%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.