Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

NCC AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 57 346 000 Less Arrow 54 608 000 Less Arrow 52 934 000
Finansiella kostnader 121 000 More Arrow 130 000 More Arrow 138 000
Resultat efter finansnetto -849 000 More Arrow 1 150 000 More Arrow 1 341 000
Balansomslutning 27 001 000 More Arrow 27 035 000 Less Arrow 25 315 000
Omsättningstillgångar 19 868 000 More Arrow 20 292 000 Less Arrow 19 161 000
Kortfristiga skulder 17 496 000 Less Arrow 16 051 000 Less Arrow 14 306 000
Justerat eget kapital 2 931 000 More Arrow 5 516 000 More Arrow 5 566 000
- aktiekapital 867 000 Equal arrow 867 000 Equal arrow 867 000
Antal anställda (medeltal) 16 523 More Arrow 17 762 Less Arrow 16 793

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet 10,9% More Arrow 20,4% More Arrow 22,0%
Omsättning per anställd 3 471 Less Arrow 3 074 More Arrow 3 152
Resultat i procent av omsättning -1,5% More Arrow 2,1% More Arrow 2,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -2,7% More Arrow 4,7% More Arrow 5,8%
Balanslikviditet 113,6% More Arrow 126,4% More Arrow 133,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -29,0% More Arrow 20,8% More Arrow 24,1%
Förändring omsättning 2 738 000 Less Arrow 1 674 000 Less Arrow -9 561 000
Förändring omsättning % 5% Less Arrow 3% Less Arrow -15%
Förändring ant. anställda -1 239 More Arrow 969 Less Arrow -1 079
Förändring ant. anställda % -7% More Arrow 6% Less Arrow -6%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.