Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Munck Studios AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/12 2020/12 2019/12
Omsättning 42 739 Less Arrow 34 530 Less Arrow 26 841
Finansiella kostnader 43 More Arrow 607 Less Arrow 74
Resultat efter finansnetto -1 356 More Arrow 309 Less Arrow 241
EBITDA -1 126 More Arrow 981 Less Arrow 138
Balansomslutning 19 960 More Arrow 22 753 Less Arrow 13 275
Omsättningstillgångar 15 162 More Arrow 18 238 Less Arrow 9 846
Kortfristiga skulder 15 945 More Arrow 18 038 Less Arrow 8 501
Justerat eget kapital 3 856 More Arrow 4 398 Less Arrow 4 296
- aktiekapital 200 Equal arrow 200 Equal arrow 200
Antal anställda (medeltal) 36 Equal arrow 36 Less Arrow 25

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Soliditet 19,3% Equal arrow 19,3% More Arrow 32,4%
Omsättning per anställd 1 187 Less Arrow 959 More Arrow 1 074
Resultat i procent av omsättning -3,2% More Arrow 0,9% Equal arrow 0,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -6,6% More Arrow 4,0% Less Arrow 2,4%
Balanslikviditet 95,1% More Arrow 101,1% More Arrow 115,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -35,2% More Arrow 7,0% Less Arrow 5,6%
Förändring omsättning 8 209 Less Arrow 7 689 Less Arrow -2 585
Förändring omsättning % 24% More Arrow 29% Less Arrow -9%
Förändring ant. anställda 0 More Arrow 11 Less Arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% More Arrow 44% Less Arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.