Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

Motorbranschens Arbetsgivareförbunds Service AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2020/12 2019/12 2018/12
Omsättning 36 359 Less Arrow 34 921 Less Arrow 29 744
Finansiella kostnader 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Resultat efter finansnetto 1 822 Less Arrow -259 Less Arrow -2 911
EBITDA 1 584 Less Arrow -376 Less Arrow -2 971
Balansomslutning 44 642 Less Arrow 40 648 More Arrow 43 893
Omsättningstillgångar 44 642 Less Arrow 40 648 More Arrow 43 884
Kortfristiga skulder 8 942 Less Arrow 6 381 More Arrow 9 366
Justerat eget kapital 35 700 Less Arrow 34 267 More Arrow 34 527
- aktiekapital 18 000 Equal arrow 18 000 Equal arrow 18 000
Antal anställda (medeltal) 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Nyckeltal

Bokslut 2020/12 2019/12 2018/12
Soliditet 80,0% More Arrow 84,3% Less Arrow 78,7%
Omsättning per anställd
Resultat i procent av omsättning 5,0% Less Arrow -0,7% Less Arrow -9,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 4,1% Less Arrow -0,6% Less Arrow -6,6%
Balanslikviditet 499,2% More Arrow 637,0% Less Arrow 468,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 5,1% Less Arrow -0,8% Less Arrow -8,4%
Förändring omsättning 1 438 More Arrow 5 177 More Arrow 7 884
Förändring omsättning % 4% More Arrow 17% More Arrow 36%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda %

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2020/12 2019/12 2018/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.