Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Modern Times Group MTG AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Omsättning 5 537 000 Less Arrow 5 306 000 Less Arrow 3 997 000
Finansiella kostnader 469 000 Less Arrow 453 000 Less Arrow 21 000
Resultat efter finansnetto 498 000 Less Arrow -264 000 More Arrow 81 000
EBITDA 1 222 000 Less Arrow 662 000 Less Arrow 278 000
Balansomslutning 18 769 000 Less Arrow 17 436 000 Less Arrow 10 800 000
Omsättningstillgångar 5 342 000 Less Arrow 2 055 000 Less Arrow 2 001 000
Kortfristiga skulder 2 716 000 More Arrow 3 581 000 More Arrow 4 199 000
Justerat eget kapital 13 934 000 Less Arrow 8 002 000 Less Arrow 3 841 000
- aktiekapital 670 000 Less Arrow 585 000 Less Arrow 338 000
Antal anställda (medeltal) 1 075 More Arrow 1 460 Less Arrow 941

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Soliditet 74,2% Less Arrow 45,9% Less Arrow 35,6%
Omsättning per anställd 5 151 Less Arrow 3 634 More Arrow 4 248
Resultat i procent av omsättning 9,0% Less Arrow -5,0% More Arrow 2,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 5,2% Less Arrow 1,1% Less Arrow 0,9%
Balanslikviditet 196,7% Less Arrow 57,4% Less Arrow 47,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 3,6% Less Arrow -3,3% More Arrow 2,1%
Förändring omsättning 231 000 More Arrow 1 309 000 Less Arrow -245 000
Förändring omsättning % 4% More Arrow 33% Less Arrow -6%
Förändring ant. anställda -385 More Arrow 519 Less Arrow -59
Förändring ant. anställda % -26% More Arrow 55% Less Arrow -6%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.