Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Mega Teknik Invest AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2023/04 (koncern) 2022/04 (koncern) 2021/04 (koncern)
Omsättning 109 981 Less Arrow 72 501
Finansiella kostnader 241 Less Arrow 231
Resultat efter finansnetto 8 337 Less Arrow 6 635
EBITDA 9 169 Less Arrow 7 538
Balansomslutning 57 702 Less Arrow 51 261
Omsättningstillgångar 51 327 Less Arrow 46 089
Kortfristiga skulder 18 878 More Arrow 19 826
Justerat eget kapital 29 397 Less Arrow 24 190
- aktiekapital 133 Equal arrow 133
Antal anställda (medeltal) 102 Less Arrow 98 Less Arrow 78

Nyckeltal

Bokslut 2023/04 (koncern) 2022/04 (koncern) 2021/04 (koncern)
Soliditet 50,9% Less Arrow 47,2%
Omsättning per anställd 1 122 Less Arrow 930
Resultat i procent av omsättning 7,6% More Arrow 9,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 14,9% Less Arrow 13,4%
Balanslikviditet 271,9% Less Arrow 232,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 28,4% Less Arrow 27,4%
Förändring omsättning 37 480 Less Arrow 2 436
Förändring omsättning % 3% More Arrow 52% Less Arrow 3%
Förändring ant. anställda 4 More Arrow 20 Less Arrow -11
Förändring ant. anställda % 4% More Arrow 26% Less Arrow -12%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2023/04 (koncern) 2022/04 (koncern) 2021/04 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.