Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Mälarlift Holding AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/08 (koncern) 2021/08 (koncern) 2020/08 (koncern)
Omsättning 139 562 Less Arrow 122 553 Less Arrow 109 955
Finansiella kostnader 4 242 Less Arrow 4 081 Less Arrow 3 389
Resultat efter finansnetto 13 509 Less Arrow 8 728 Less Arrow 3 704
EBITDA 48 363 Less Arrow 43 577 Less Arrow 41 124
Balansomslutning 209 549 More Arrow 216 961 More Arrow 217 574
Omsättningstillgångar 25 174 More Arrow 26 021 Less Arrow 22 390
Kortfristiga skulder 20 234 Less Arrow 19 299 More Arrow 19 752
Justerat eget kapital 31 348 More Arrow 45 661 Less Arrow 41 204
- aktiekapital 100 Equal arrow 100 Equal arrow 100
Antal anställda (medeltal) 60 Less Arrow 56 Less Arrow 51

Nyckeltal

Bokslut 2022/08 (koncern) 2021/08 (koncern) 2020/08 (koncern)
Soliditet 15,0% More Arrow 21,0% Less Arrow 18,9%
Omsättning per anställd 2 326 Less Arrow 2 188 Less Arrow 2 156
Resultat i procent av omsättning 9,7% Less Arrow 7,1% Less Arrow 3,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 8,5% Less Arrow 5,9% Less Arrow 3,3%
Balanslikviditet 124,4% More Arrow 134,8% Less Arrow 113,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 43,1% Less Arrow 19,1% Less Arrow 9,0%
Förändring omsättning 17 009 Less Arrow 12 598 Less Arrow 4 967
Förändring omsättning % 14% Less Arrow 11% Less Arrow 5%
Förändring ant. anställda 4 More Arrow 5 Less Arrow -1
Förändring ant. anställda % 7% More Arrow 10% Less Arrow -2%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/08 (koncern) 2021/08 (koncern) 2020/08 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.