Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Live Outside Broadcast Sweden AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 4 801 Less Arrow 3 722 Less Arrow 2 599
Finansiella kostnader 386 Less Arrow 342 More Arrow 353
Resultat efter finansnetto -1 933 Less Arrow -6 353 More Arrow -1 427
EBITDA 275 Less Arrow -4 893 More Arrow -7
Balansomslutning 11 397 More Arrow 13 085 Less Arrow 8 011
Omsättningstillgångar 251 More Arrow 722 More Arrow 6 641
Kortfristiga skulder 3 238 Less Arrow 3 000 Less Arrow 1 356
Justerat eget kapital 368 More Arrow 1 058 Less Arrow -2 732
- aktiekapital 50 Equal arrow 50 Equal arrow 50
Antal anställda (medeltal) 1 Equal arrow 1 Equal arrow 1

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 3,2% More Arrow 8,1% Less Arrow -34,1%
Omsättning per anställd 4 801 Less Arrow 3 722 Less Arrow 2 599
Resultat i procent av omsättning -40,3% Less Arrow -170,7% More Arrow -54,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -13,6% Less Arrow -45,9% More Arrow -13,4%
Balanslikviditet 7,8% More Arrow 24,1% More Arrow 489,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -525,3% Less Arrow -600,5% More Arrow 52,2%
Förändring omsättning 1 079 More Arrow 1 123 Less Arrow -1 700
Förändring omsättning % 29% More Arrow 43% Less Arrow -40%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.