Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Kraftringen AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 2 940 589 Less Arrow 2 760 859 Less Arrow 2 683 067
Finansiella kostnader 50 447 More Arrow 56 473 Less Arrow 54 779
Resultat efter finansnetto 316 729 Less Arrow 308 300 Less Arrow 278 573
EBITDA 648 487 More Arrow 672 003 More Arrow 893 646
Balansomslutning 7 614 209 Less Arrow 6 273 762 Less Arrow 6 071 211
Omsättningstillgångar 1 199 716 Less Arrow 873 528 Less Arrow 814 616
Kortfristiga skulder 2 032 841 Less Arrow 1 617 990 Less Arrow 1 536 916
Justerat eget kapital 3 005 020 Less Arrow 2 825 050 Less Arrow 2 700 356
- aktiekapital 1 000 Equal arrow 1 000 Equal arrow 1 000
Antal anställda (medeltal) 591 Less Arrow 506 Less Arrow 505

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet 39,5% More Arrow 45,0% Less Arrow 44,5%
Omsättning per anställd 4 976 More Arrow 5 456 Less Arrow 5 313
Resultat i procent av omsättning 10,8% More Arrow 11,2% Less Arrow 10,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 4,8% More Arrow 5,8% Less Arrow 5,5%
Balanslikviditet 59,0% Less Arrow 54,0% Less Arrow 53,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 10,5% More Arrow 10,9% Less Arrow 10,3%
Förändring omsättning 179 730 Less Arrow 77 792 More Arrow 196 080
Förändring omsättning % 7% Less Arrow 3% More Arrow 8%
Förändring ant. anställda 85 Less Arrow 1 More Arrow 65
Förändring ant. anställda % 17% Less Arrow 0% More Arrow 15%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.