Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 EUR)

RESULTAT (x1000 EUR)

ANSTÄLLDA

Konstholmen TB AB

Bokslutsinformation (x1000 EUR)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 937 More Arrow 3 077 More Arrow 4 598
Finansiella kostnader 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Resultat efter finansnetto 94 Less Arrow 65 More Arrow 197
EBITDA 88 Less Arrow 70 More Arrow 202
Balansomslutning 457 More Arrow 585 More Arrow 902
Omsättningstillgångar 394 More Arrow 569 More Arrow 881
Kortfristiga skulder 71 More Arrow 219 More Arrow 519
Justerat eget kapital 354 Less Arrow 336 More Arrow 355
- aktiekapital 4 More Arrow 5 Equal arrow 5
Antal anställda (medeltal) 1 More Arrow 2 Equal arrow 2

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 77,5% Less Arrow 57,4% Less Arrow 39,4%
Omsättning per anställd 937 More Arrow 1 538 More Arrow 2 299
Resultat i procent av omsättning 10,0% Less Arrow 2,1% More Arrow 4,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 20,6% Less Arrow 11,1% More Arrow 21,8%
Balanslikviditet 554,9% Less Arrow 259,8% Less Arrow 169,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 26,6% Less Arrow 19,3% More Arrow 55,5%
Förändring omsättning -1 891 More Arrow -1 436 More Arrow 100
Förändring omsättning % -67% More Arrow -32% More Arrow 2%
Förändring ant. anställda -1 More Arrow 0 More Arrow 1
Förändring ant. anställda % -50% More Arrow 0% More Arrow 100%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.