Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Klavio Invest AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 174 Less Arrow 14 More Arrow 438
Finansiella kostnader 0 More Arrow 97 Less Arrow 1
Resultat efter finansnetto 448 Less Arrow -572 More Arrow -464
EBITDA -554 More Arrow -462 More Arrow -458
Balansomslutning 973 Less Arrow 552 More Arrow 1 064
Omsättningstillgångar 162 Less Arrow 146 More Arrow 181
Kortfristiga skulder 197 More Arrow 224 Less Arrow 164
Justerat eget kapital 776 Less Arrow 328 More Arrow 900
- aktiekapital 100 Equal arrow 100 Equal arrow 100
Antal anställda (medeltal) 1 Equal arrow 1 Equal arrow 1

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 79,8% Less Arrow 59,4% More Arrow 84,6%
Omsättning per anställd 174 Less Arrow 14 More Arrow 438
Resultat i procent av omsättning 257,5% Less Arrow -4085,7% More Arrow -105,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 46,0% Less Arrow -86,1% More Arrow -43,5%
Balanslikviditet 82,2% Less Arrow 65,2% More Arrow 110,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 57,7% Less Arrow -174,4% More Arrow -51,6%
Förändring omsättning 160 Less Arrow -424 More Arrow 350
Förändring omsättning % 1143% Less Arrow -97% More Arrow 398%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.