Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Jan Björk-Gruppen AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/06 2021/06 2020/06
Omsättning 1 449 Less Arrow 840 More Arrow 1 318
Finansiella kostnader 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Resultat efter finansnetto 32 Less Arrow 18 Less Arrow 10
EBITDA 35 Less Arrow 21 Less Arrow 13
Balansomslutning 970 Less Arrow 887 More Arrow 930
Omsättningstillgångar 970 Less Arrow 885 More Arrow 925
Kortfristiga skulder 118 Less Arrow 60 More Arrow 117
Justerat eget kapital 852 Less Arrow 827 Less Arrow 813
- aktiekapital 100 Equal arrow 100 Equal arrow 100
Antal anställda (medeltal) 1 Equal arrow 1 Equal arrow 1

Nyckeltal

Bokslut 2022/06 2021/06 2020/06
Soliditet 87,8% More Arrow 93,2% Less Arrow 87,4%
Omsättning per anställd 1 449 Less Arrow 840 More Arrow 1 318
Resultat i procent av omsättning 2,2% Less Arrow 2,1% Less Arrow 0,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 3,3% Less Arrow 2,0% Less Arrow 1,1%
Balanslikviditet 822,0% More Arrow 1475,0% Less Arrow 790,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 3,8% Less Arrow 2,2% Less Arrow 1,2%
Förändring omsättning 609 Less Arrow -478 More Arrow -185
Förändring omsättning % 73% Less Arrow -36% More Arrow -12%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/06 2021/06 2020/06
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.