Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

JT Gruppen AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Omsättning 124 674 Less Arrow 49 204 Less Arrow 46 979
Finansiella kostnader 35 More Arrow 50 Less Arrow 34
Resultat efter finansnetto 22 994 Less Arrow -197 Less Arrow -26 366
EBITDA 23 547 Less Arrow 1 103 Less Arrow -25 090
Balansomslutning 100 584 Less Arrow 78 419 More Arrow 84 310
Omsättningstillgångar 90 140 Less Arrow 62 145 More Arrow 66 910
Kortfristiga skulder 13 845 Less Arrow 12 678 More Arrow 18 394
Justerat eget kapital 86 509 Less Arrow 65 511 More Arrow 65 686
- aktiekapital 2 500 Equal arrow 2 500 Less Arrow 2 000
Antal anställda (medeltal) 73 Less Arrow 51 More Arrow 66

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Soliditet 86,0% Less Arrow 83,5% Less Arrow 77,9%
Omsättning per anställd 1 708 Less Arrow 965 Less Arrow 712
Resultat i procent av omsättning 18,4% Less Arrow -0,4% Less Arrow -56,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 22,9% Less Arrow -0,2% Less Arrow -31,2%
Balanslikviditet 651,1% Less Arrow 490,2% Less Arrow 363,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 26,6% Less Arrow -0,3% Less Arrow -40,1%
Förändring omsättning 75 470 Less Arrow 2 225 Less Arrow -95 987
Förändring omsättning % 153% Less Arrow 5% Less Arrow -67%
Förändring ant. anställda 22 Less Arrow -15 Less Arrow -35
Förändring ant. anställda % 43% Less Arrow -23% Less Arrow -35%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.