Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Intrum AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern)
Omsättning 16 848 000 More Arrow 16 877 000 Less Arrow 13 442 000
Finansiella kostnader 2 121 000 Less Arrow 2 002 000 Less Arrow 1 442 000
Resultat efter finansnetto 2 633 000 Less Arrow 139 000 More Arrow 2 615 000
Balansomslutning 80 768 000 More Arrow 86 136 000 Less Arrow 76 033 000
Omsättningstillgångar 7 793 000 More Arrow 8 267 000 Less Arrow 8 129 000
Kortfristiga skulder 11 283 000 Less Arrow 10 292 000 Less Arrow 8 181 000
Justerat eget kapital 19 118 000 More Arrow 22 014 000 More Arrow 23 666 000
- aktiekapital 3 000 Equal arrow 3 000 Equal arrow 3 000
Antal anställda (medeltal) 9 462 Less Arrow 8 766 Less Arrow 7 910

Nyckeltal

Bokslut 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern)
Soliditet 23,7% More Arrow 25,6% More Arrow 31,1%
Omsättning per anställd 1 781 More Arrow 1 925 Less Arrow 1 699
Resultat i procent av omsättning 15,6% Less Arrow 0,8% More Arrow 19,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 5,9% Less Arrow 2,5% More Arrow 5,3%
Balanslikviditet 69,1% More Arrow 80,3% More Arrow 99,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 13,8% Less Arrow 0,6% More Arrow 11,0%
Förändring omsättning -29 000 More Arrow 3 435 000 More Arrow 4 008 000
Förändring omsättning % 0% More Arrow 26% More Arrow 42%
Förändring ant. anställda 696 More Arrow 856 More Arrow 1 617
Förändring ant. anställda % 8% More Arrow 11% More Arrow 26%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.