Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Infor Holdings (Sweden) AB

RANKNING

Samtliga företag på sajten presenteras med information om vilken placering de har totalt sett och även i sin bransch. Denna rankning återfinns både på nationell och nordisk nivå och visas för en rad olika nyckeltal som t.ex. omsättning, antal anställda och resultat. Dotterbolag inkluderas i denna rankning.

Geografisk rankning

Sverige Placering
Norden Placering
- Antal anställda 139 731
- Antal anställda 200 408

Branschrankning

Bransch: 64 Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet

Sverige Placering
Norden Placering
- Antal anställda 2 838
- Antal anställda 4 106
- Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 3 483
- Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 3 970
- Balansomslutning 130
- Balansomslutning 268
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 3 568
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 4 768
- Resultat 185
- Resultat 332
- Soliditet 51
- Soliditet 129