Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Ikano Bank AB (publ)

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2016/12 2015/12 2014/12
Räntenetto 2 021 435 2 011 049 1 261 792
Övriga rörelseintäkter 710 005 748 801 764 306
Rörelseresultat 445 001 561 523 447 019
Balansomslutning 41 535 619 36 285 762 26 185 542
Utlåning till allmänheten 26 845 453 24 105 331 16 573 488
Inlåning från allmänheten 24 179 555 20 200 755 15 047 587
Justerat eget kapital 4 743 972 3 840 740 3 281 169
- aktiekapital 78 994 78 994 78 978
Antal anställda (medeltal) 967 821 709
- varav i Sverige 335
47,2%
- varav i utlandet 374
52,8%

Nyckeltal

Bokslut 2016/12 2015/12 2014/12
Soliditet 11,4% Less Arrow 10,6% More Arrow 12,5%
Omsättning per anställd
Resultat i procent av omsättning
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 9,4% More Arrow 14,6% Less Arrow 13,6%
Förändring omsättning
Förändring omsättning %
Förändring ant. anställda 146 Less Arrow 112 Less Arrow -10
Förändring ant. anställda % 18% Less Arrow 16% Less Arrow -1%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2016/12 2015/12 2014/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 More Arrow 162 421 027 Less Arrow 126 185 510

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.