Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Husqvarna AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Omsättning 54 037 000 Less Arrow 47 059 000 Less Arrow 41 943 000
Finansiella kostnader 817 000 Less Arrow 756 000 Less Arrow 377 000
Resultat efter finansnetto 2 581 000 More Arrow 5 494 000 Less Arrow 3 330 000
EBITDA 6 384 000 More Arrow 7 986 000 Less Arrow 6 206 000
Balansomslutning 61 636 000 Less Arrow 50 920 000 Less Arrow 43 518 000
Omsättningstillgångar 30 786 000 Less Arrow 22 349 000 Less Arrow 21 249 000
Kortfristiga skulder 21 136 000 Less Arrow 18 178 000 Less Arrow 13 976 000
Justerat eget kapital 24 002 000 Less Arrow 21 633 000 Less Arrow 17 059 000
- aktiekapital 1 153 000 Equal arrow 1 153 000 Equal arrow 1 153 000
Antal anställda (medeltal) 14 416 Less Arrow 13 873 Less Arrow 12 374

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Soliditet 38,9% More Arrow 42,5% Less Arrow 39,2%
Omsättning per anställd 3 748 Less Arrow 3 392 Less Arrow 3 390
Resultat i procent av omsättning 4,8% More Arrow 11,7% Less Arrow 7,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 5,5% More Arrow 12,3% Less Arrow 8,5%
Balanslikviditet 145,7% Less Arrow 122,9% More Arrow 152,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 10,8% More Arrow 25,4% Less Arrow 19,5%
Förändring omsättning 6 978 000 Less Arrow 5 116 000 Less Arrow -334 000
Förändring omsättning % 15% Less Arrow 12% Less Arrow -1%
Förändring ant. anställda 543 More Arrow 1 499 Less Arrow -334
Förändring ant. anställda % 4% More Arrow 12% Less Arrow -3%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.