Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Hotell Riviera Strand AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 117 820 Less Arrow 85 652 Less Arrow 56 782
Finansiella kostnader 9 More Arrow 14 Less Arrow 1
Resultat efter finansnetto 11 967 Less Arrow 10 094 Less Arrow 636
EBITDA 12 537 Less Arrow 10 541 Less Arrow 1 205
Balansomslutning 37 450 More Arrow 46 975 Less Arrow 23 997
Omsättningstillgångar 33 765 More Arrow 45 738 Less Arrow 22 765
Kortfristiga skulder 23 883 More Arrow 32 710 Less Arrow 17 694
Justerat eget kapital 13 567 More Arrow 14 265 Less Arrow 6 259
- aktiekapital 100 Equal arrow 100 Equal arrow 100
Antal anställda (medeltal) 80 Less Arrow 63 Less Arrow 58

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 36,2% Less Arrow 30,4% Less Arrow 26,1%
Omsättning per anställd 1 473 Less Arrow 1 360 Less Arrow 979
Resultat i procent av omsättning 10,2% More Arrow 11,8% Less Arrow 1,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 32,0% Less Arrow 21,5% Less Arrow 2,7%
Balanslikviditet 141,4% Less Arrow 139,8% Less Arrow 128,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 88,2% Less Arrow 70,8% Less Arrow 10,2%
Förändring omsättning 32 168 Less Arrow 28 870 Less Arrow -24 041
Förändring omsättning % 38% More Arrow 51% Less Arrow -30%
Förändring ant. anställda 17 Less Arrow 5 Less Arrow -3
Förändring ant. anställda % 27% Less Arrow 9% Less Arrow -5%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.