Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Hotell Larmvall AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 77 758 Less Arrow 55 835 Less Arrow 45 735
Finansiella kostnader 159 More Arrow 406 Less Arrow 188
Resultat efter finansnetto 11 213 Less Arrow 8 285 Less Arrow -5 830
EBITDA 13 150 Less Arrow 11 252 Less Arrow -2 718
Balansomslutning 27 003 Less Arrow 23 095 Less Arrow 13 645
Omsättningstillgångar 20 367 Less Arrow 15 551 Less Arrow 4 469
Kortfristiga skulder 15 193 Less Arrow 10 032 Less Arrow 8 663
Justerat eget kapital 11 414 More Arrow 12 534 Less Arrow 4 982
- aktiekapital 100 Equal arrow 100 Equal arrow 100
Antal anställda (medeltal) 49 Less Arrow 44 Equal arrow 44

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 42,3% More Arrow 54,3% Less Arrow 36,5%
Omsättning per anställd 1 587 Less Arrow 1 269 Less Arrow 1 039
Resultat i procent av omsättning 14,4% More Arrow 14,8% Less Arrow -12,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 42,1% Less Arrow 37,6% Less Arrow -41,3%
Balanslikviditet 134,1% More Arrow 155,0% Less Arrow 51,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 98,2% Less Arrow 66,1% Less Arrow -117,0%
Förändring omsättning 21 923 Less Arrow 10 100 Less Arrow -27 589
Förändring omsättning % 39% Less Arrow 22% Less Arrow -38%
Förändring ant. anställda 5 Less Arrow 0 Less Arrow -8
Förändring ant. anställda % 11% Less Arrow 0% Less Arrow -15%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.