Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Hotel Kirstine.DK ApS

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Resultat efter finansnetto 8 138 Less Arrow 4 332 Less Arrow 4 095
Balansomslutning 62 077 Less Arrow 57 789 Less Arrow 52 153
Omsättningstillgångar 3 686 Less Arrow 2 936 More Arrow 3 523
Kortfristiga skulder 7 482 More Arrow 12 127 Less Arrow 9 206
Justerat eget kapital 16 642 Less Arrow 9 460 Less Arrow 5 968
- aktiekapital 120 Less Arrow 110 Less Arrow 108
Antal anställda (medeltal) 75 Equal arrow 75 Equal arrow 75

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 26,8% Less Arrow 16,4% Less Arrow 11,4%
Omsättning per anställd 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Resultat i procent av omsättning
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 49,3% Less Arrow 24,2% More Arrow 38,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 48,9% Less Arrow 45,8% More Arrow 68,6%
Förändring omsättning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring omsättning %
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.