Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Höganäs Holding AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 10 361 000 Less Arrow 8 223 000 Less Arrow 7 265 000
Finansiella kostnader 267 000 More Arrow 291 000 More Arrow 509 000
Resultat efter finansnetto 757 000 More Arrow 976 000 Less Arrow 535 000
Balansomslutning 17 782 000 Less Arrow 14 885 000 More Arrow 14 975 000
Omsättningstillgångar 4 976 000 Less Arrow 3 513 000 Less Arrow 3 133 000
Kortfristiga skulder 1 594 000 Less Arrow 1 512 000 More Arrow 1 795 000
Justerat eget kapital 9 046 000 Less Arrow 8 405 000 Less Arrow 7 614 000
- aktiekapital 20 000 Equal arrow 20 000 Equal arrow 20 000
Antal anställda (medeltal) 2 402 Less Arrow 1 875 More Arrow 1 889

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet 50,9% More Arrow 56,5% Less Arrow 50,8%
Omsättning per anställd 4 313 More Arrow 4 386 Less Arrow 3 846
Resultat i procent av omsättning 7,3% More Arrow 11,9% Less Arrow 7,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 5,8% More Arrow 8,5% Less Arrow 7,0%
Balanslikviditet 312,2% Less Arrow 232,3% Less Arrow 174,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 8,4% More Arrow 11,6% Less Arrow 7,0%
Förändring omsättning 2 138 000 Less Arrow 958 000 Less Arrow -325 000
Förändring omsättning % 26% Less Arrow 13% Less Arrow -4%
Förändring ant. anställda 527 Less Arrow -14 More Arrow 11
Förändring ant. anställda % 28% Less Arrow -1% More Arrow 1%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.