Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Hindsgavl, A/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/12 2020/12 2019/12
Omsättning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Resultat efter finansnetto -10 092 Less Arrow -18 443 More Arrow 4
Balansomslutning 24 610 Less Arrow 24 328 Less Arrow 22 980
Omsättningstillgångar 18 497 More Arrow 19 560 Less Arrow 18 362
Kortfristiga skulder 14 697 More Arrow 15 237 More Arrow 19 681
Justerat eget kapital 9 913 Less Arrow 9 075 Less Arrow 3 298
- aktiekapital 2 063 Less Arrow 2 024 More Arrow 2 095
Antal anställda (medeltal) 150 Equal arrow 150 Equal arrow 150

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Soliditet 40,3% Less Arrow 37,3% Less Arrow 14,4%
Omsättning per anställd 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Resultat i procent av omsättning
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 125,9% More Arrow 128,4% Less Arrow 93,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -101,8% Less Arrow -203,2% More Arrow 0,1%
Förändring omsättning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring omsättning %
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.