Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Halmstads Gummifabrik, AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Omsättning 170 198 More Arrow 173 127 Less Arrow 163 505
Finansiella kostnader 1 278 Less Arrow 1 001 More Arrow 1 023
Resultat efter finansnetto 1 063 Less Arrow 407 Less Arrow -7 641
EBITDA 6 616 More Arrow 6 864 More Arrow 11 636
Balansomslutning 99 366 Less Arrow 86 936 More Arrow 87 472
Omsättningstillgångar 46 915 Less Arrow 43 583 Less Arrow 41 244
Kortfristiga skulder 34 386 Less Arrow 29 143 More Arrow 34 328
Justerat eget kapital 30 911 More Arrow 31 332 Less Arrow 30 811
- aktiekapital 10 000 Equal arrow 10 000 Equal arrow 10 000
Antal anställda (medeltal) 81 More Arrow 94 More Arrow 114

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Soliditet 31,1% More Arrow 36,0% Less Arrow 35,2%
Omsättning per anställd 2 101 Less Arrow 1 842 Less Arrow 1 434
Resultat i procent av omsättning 0,6% Less Arrow 0,2% Less Arrow -4,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 2,4% Less Arrow 1,6% Less Arrow -7,6%
Balanslikviditet 136,4% More Arrow 149,5% Less Arrow 120,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 3,4% Less Arrow 1,3% Less Arrow -24,8%
Förändring omsättning -2 929 More Arrow 9 622 Less Arrow 9 015
Förändring omsättning % -2% More Arrow 6% Equal arrow 6%
Förändring ant. anställda -13 Less Arrow -20 More Arrow -5
Förändring ant. anställda % -14% Less Arrow -18% More Arrow -4%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.