Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Haldex AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Omsättning 4 462 000 Less Arrow 4 374 000 More Arrow 4 777 000
Utlandsförsäljning 4 706 000
Finansiella kostnader 29 000 More Arrow 41 000 More Arrow 55 000
Resultat efter finansnetto 129 000 More Arrow 165 000 More Arrow 271 000
Balansomslutning 3 078 000 Less Arrow 3 057 000 Less Arrow 2 855 000
Omsättningstillgångar 1 729 000 More Arrow 1 751 000 Less Arrow 1 678 000
Kortfristiga skulder 813 000 More Arrow 926 000 Less Arrow 756 000
Justerat eget kapital 1 370 000 Less Arrow 1 352 000 More Arrow 1 407 000
- aktiekapital 221 000 Equal arrow 221 000 Equal arrow 221 000
Antal anställda (medeltal) 2 176 Less Arrow 2 045 More Arrow 2 140
- varav i Sverige 282
13,2%
- varav i utlandet 1 858
86,8%
Antal ägare 18 179

Nyckeltal

Bokslut 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Soliditet 44,5% Less Arrow 44,2% More Arrow 49,3%
Omsättning per anställd 2 051 More Arrow 2 139 More Arrow 2 232
Resultat i procent av omsättning 2,9% More Arrow 3,8% More Arrow 5,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 5,1% More Arrow 6,7% More Arrow 11,4%
Balanslikviditet 212,7% Less Arrow 189,1% More Arrow 222,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 9,4% More Arrow 12,2% More Arrow 19,3%
Förändring omsättning 88 000 Less Arrow -403 000 More Arrow 397 000
Förändring omsättning % 2% Less Arrow -8% More Arrow 9%
Förändring ant. anställda 131 Less Arrow -95 Equal arrow -95
Förändring ant. anställda % 6% Less Arrow -4% Equal arrow -4%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.