Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

HS Service och Support AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern)
Omsättning 181 762 Less Arrow 155 363 More Arrow 156 496
Finansiella kostnader 1 188 Less Arrow 858 Less Arrow 551
Resultat efter finansnetto 8 642 Less Arrow 3 225 More Arrow 6 175
EBITDA 12 458 Less Arrow 5 590 More Arrow 7 625
Balansomslutning 97 509 Less Arrow 88 985 Less Arrow 72 309
Omsättningstillgångar 37 991 Less Arrow 32 690 Less Arrow 30 198
Kortfristiga skulder 36 691 Less Arrow 35 443 Less Arrow 28 407
Justerat eget kapital 21 679 Less Arrow 16 559 Less Arrow 15 167
- aktiekapital 100 Equal arrow 100 Equal arrow 100
Antal anställda (medeltal) 229 More Arrow 282 Less Arrow 249

Nyckeltal

Bokslut 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern)
Soliditet 22,2% Less Arrow 18,6% More Arrow 21,0%
Omsättning per anställd 794 Less Arrow 551 More Arrow 628
Resultat i procent av omsättning 4,8% Less Arrow 2,1% More Arrow 3,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 10,1% Less Arrow 4,6% More Arrow 9,3%
Balanslikviditet 103,5% Less Arrow 92,2% More Arrow 106,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 39,9% Less Arrow 19,5% More Arrow 40,7%
Förändring omsättning 26 399 Less Arrow -1 133 More Arrow -332
Förändring omsättning % 17% Less Arrow -1% More Arrow 0%
Förändring ant. anställda -53 More Arrow 33 Less Arrow -9
Förändring ant. anställda % -19% More Arrow 13% Less Arrow -3%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.