Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Great Security Sverige AB

RANKNING

Samtliga företag på sajten presenteras med information om vilken placering de har totalt sett och även i sin bransch. Denna rankning återfinns både på nationell och nordisk nivå och visas för en rad olika nyckeltal som t.ex. omsättning, antal anställda och resultat. Dotterbolag inkluderas i denna rankning.

Geografisk rankning

Sverige Placering
Norden Placering
- Antal anställda 1 878
- Antal anställda 2 631

Branschrankning

Bransch: 43 Specialiserad bygg- Och anläggningsverksamhet

Sverige Placering
Norden Placering
- Antal anställda 59
- Antal anställda 92
- Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 10 421
- Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 10 421
- Balansomslutning 208
- Balansomslutning 291
- Lönsamhet 11 037
- Lönsamhet 11 101
- Omsättning 118
- Omsättning 158
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 8 297
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 10 555
- Resultat 395
- Resultat 607
- Soliditet 13 272
- Soliditet 15 895

Bransch: 80 Säkerhets- Och bevakningsverksamhet

Sverige Placering
Norden Placering
- Antal anställda 16
- Antal anställda 19
- Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 181
- Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 181
- Balansomslutning 25
- Balansomslutning 30
- Lönsamhet 197
- Lönsamhet 200
- Omsättning 14
- Omsättning 16
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 166
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 215
- Resultat 34
- Resultat 41
- Soliditet 209
- Soliditet 263