Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

GMA Ground Machinery Applications AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/06 2021/06 2020/06
Omsättning 74 472 Less Arrow 54 038 More Arrow 86 574
Finansiella kostnader 313 Less Arrow 273 More Arrow 344
Resultat efter finansnetto 15 696 Less Arrow 14 339 More Arrow 20 693
EBITDA 19 383 Less Arrow 17 781 More Arrow 22 967
Balansomslutning 71 482 Less Arrow 54 459 Less Arrow 50 201
Omsättningstillgångar 43 899 Less Arrow 24 021 Less Arrow 19 699
Kortfristiga skulder 33 735 Less Arrow 10 704 Less Arrow 6 611
Justerat eget kapital 23 026 More Arrow 24 647 Less Arrow 24 086
- aktiekapital 500 Equal arrow 500 Equal arrow 500
Antal anställda (medeltal) 20 Less Arrow 19 Equal arrow 19

Nyckeltal

Bokslut 2022/06 2021/06 2020/06
Soliditet 32,2% More Arrow 45,3% More Arrow 48,0%
Omsättning per anställd 3 724 Less Arrow 2 844 More Arrow 4 557
Resultat i procent av omsättning 21,1% More Arrow 26,5% Less Arrow 23,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 22,4% More Arrow 26,8% More Arrow 41,9%
Balanslikviditet 130,1% More Arrow 224,4% More Arrow 298,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 68,2% Less Arrow 58,2% More Arrow 85,9%
Förändring omsättning 20 434 Less Arrow -32 536 More Arrow 9 177
Förändring omsättning % 38% Less Arrow -38% More Arrow 12%
Förändring ant. anställda 1 Less Arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 5% Less Arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/06 2021/06 2020/06
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.