Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

GKN Aerospace Sweden AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 9 510 970 Less Arrow 7 278 158 Less Arrow 6 715 532
Finansiella kostnader 367 858 Less Arrow 249 240 More Arrow 510 918
Resultat efter finansnetto 3 602 421 Less Arrow 840 258 Less Arrow 500 933
EBITDA 3 305 791 Less Arrow 776 173 More Arrow 1 127 437
Balansomslutning 20 338 450 Less Arrow 14 993 667 Less Arrow 13 065 105
Omsättningstillgångar 10 128 375 Less Arrow 8 625 788 Less Arrow 6 564 556
Kortfristiga skulder 11 594 185 Less Arrow 8 302 251 Less Arrow 6 886 585
Justerat eget kapital 5 946 592 Less Arrow 4 433 041 Less Arrow 4 164 250
- aktiekapital 140 000 Equal arrow 140 000 Equal arrow 140 000
Antal anställda (medeltal) 1 845 Less Arrow 1 782 More Arrow 2 066

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 29,2% More Arrow 29,6% More Arrow 31,9%
Omsättning per anställd 5 155 Less Arrow 4 084 Less Arrow 3 250
Resultat i procent av omsättning 37,9% Less Arrow 11,5% Less Arrow 7,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 19,5% Less Arrow 7,3% More Arrow 7,7%
Balanslikviditet 87,4% More Arrow 103,9% Less Arrow 95,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 60,6% Less Arrow 19,0% Less Arrow 12,0%
Förändring omsättning 2 232 812 Less Arrow 562 626 Less Arrow -4 078 142
Förändring omsättning % 31% Less Arrow 8% Less Arrow -38%
Förändring ant. anställda 63 Less Arrow -284 More Arrow -65
Förändring ant. anställda % 4% Less Arrow -14% More Arrow -3%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.